Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Βορείου Ελλάδος (www.sielbe.gr). Η επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, στο εξής αναφερόμενο ως δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.-Β.Ε., αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων (οι οποίοι ισχύουν αμέσως από την πρώτη επίσκεψη σας σε αυτόν τον κόμβο):

Η χρήση του δικτυακού τόπου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. υπόκειται στους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους, στους εθιμικούς κανόνες, καθώς επίσης και στα χρηστά ήθη. Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε., διατίθενται στους χρήστες του για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνον για πληροφοριακούς και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς σκοπούς και δύνανται να αλλάζουν ή να αφαιρούνται χωρίς καμία προειδοποίηση. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή τους, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς την γραπτή άδεια του Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. για τους σκοπούς μελέτης ή ανάλυσης από τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν θα αλλοιωθούν ή θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ότι το υλικό προήλθε από δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε.. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως επέμβαση στα στοιχεία του δικτυακού τόπου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε..

Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται στη βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τους δημιουργούς του δικτυακού τόπου ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτόν να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων αυτών, τα οποία ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του δικτυακού τόπου του ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν.

Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση συνδέσμων (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, καθώς και για τις πληροφορίες που μπορεί να περιλαμβάνονται στις δικτυακές σελίδες των συνδέσμων του. Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων προς τις οποίες διατηρεί συνδέσμους, ούτε είναι υπεύθυνο για την πολιτική ασφαλείας άλλων κόμβων, καθώς και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους.

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στον δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε., εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ' ανάγκη την άποψη του ίδιου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε., εκτός και αν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά στα άρθρα.

Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας του δικτυακού του τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους εργασίας ή επαγγελματική διακοπή που οφείλεται στη αδυναμία παροχής σύνδεσης στον δικτυακό τόπο αυτό.

Όταν αποστέλλετε πληροφορίες προς τον δικτυακό τόπο του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. με την συμπλήρωση της σχετικής online φόρμας, για τη συμμετοχή σας σε λίστα επικοινωνίας από όπου θα λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από το Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε., οι πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται ορθά και με ακρίβεια. Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε στη σχετική online φόρμα θεωρούνται εμπιστευτικές και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

Ο Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. έχει την δυνατότητα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του δικτυακού του τόπου και στους ανωτέρω όρους χωρίς καμία προειδοποίηση.

Ο χρήστης και επισκέπτης του δικτυακού τόπου του Σ.Ι.Ε.Λ.- Β.Ε. συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.